Anzoo sun

Shamanic Healer and Dancesing Artist

Who is Anzoo ?

 

Iam a shamanic healer and artist I have been psychic and have been predicting the future since I was a child. But i didnt awaken to my shamanic calling until years later after a really hard time. alomst lost my life. I survived. and I healed myself from autouimiune dísease and trauma ,cpsd. and also depression and addiction. Iam both offering reiki and spiritual crystal healing but I also help with diet and herb healing and more. Iam Grateful for having you here and Hope that I can help you. Namaste

Vem är Anzoo?

 

Jag är en shamansk healer och artist, jag har varit intuitiv och synsk sen jag föddes och förutspått framtid och sett mycket. men vaknade inte upp tlll mitt shamanska kall för ens efter år av ett liv jag nästan inte överlevde. jag healade mig själv från autoimmune sjukdom och depression samt beroende och ptsd. Jag utför både reiki healing andlig och kristall healing, Jag erbjuder dessutom kost och ört råd och planer, och mer.. glad att du är hoppas jag ska kunna hjälpa dig. Namaste

Copyright @ All Rights Reserved